กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ
เสวนาสี่สภา ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560