กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
สรรหานายกสภา
คอนเสิร์ต เพลงไทยครบวงจร