หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
ช่วงบ่ายของวันนี้ นายสมชาย อัศวเศรณี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ...
2019-05-21 11:26:35
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
*ในช่วงเช้าของวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภั ...
2019-04-11 02:09:27
เก็บตกเทศกาลสงกรานต์ มรภ.สวนสุนันทา ประจำปี๒๕๖๒
         ช่วงเช้าของวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจ ...
2019-04-10 21:59:02
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
         ช่วงบ่ายของวันนี้ (๓๐ มกราคม ๒๕๖๒)นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยา ...
2019-02-14 11:36:58
ฝ่ายกิจการสภาฯ ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดที่ ๑.๗.๑
         ในช่วงบ่ายของวันนี้ (๒๕ มกราคม ๒๕๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพ ...
2019-02-14 11:19:47
ประชุมติดตามและตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
         ช่วงเช้าของวันนี้ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑) นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์ เป็นป ...
2019-02-14 11:06:05
ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
         วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธ ...
2019-01-17 17:24:23
ข่าวปัจจุบัน