หน้าหลัก > กิจกรรม > ฝ่ายกิจการสภาฯ > ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2563
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
16 ธ.ค. 63

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2563 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5