หน้าหลัก > กิจกรรม > ฝ่ายกิจการสภาฯ > ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 11/2561
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 11/2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
8 พ.ย. 61 - 9 พ.ย. 61
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 11/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 เวลา 13.30 น.