ผลการค้นหา : สภาวิชาการ

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2565 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ...
2022-08-03 14:19:33
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ...
2022-02-24 10:23:24
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อา ...
2022-01-31 10:31:51
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2563
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2563 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น ...
2020-12-01 16:28:20
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2563
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2563 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 ...
2020-10-08 08:27:35
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2562
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2562 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น ...
2019-12-09 10:28:29
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2562
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 ...
2019-10-03 11:57:56
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2562
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 ...
2019-05-01 15:51:34
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 ...
2019-03-01 11:23:41