Result : สภาวิชาการ

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2565 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ...
2022-08-03 14:19:33
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ...
2022-02-24 10:23:24
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อา ...
2022-01-31 10:31:51