ผลการค้นหา : กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566.ในช่วงเช้าของวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 รองศาสต ...
2024-04-23 10:45:20
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อา ...
2022-08-03 14:18:37
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อา ...
2022-02-24 10:22:14
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลั ...
2022-01-31 10:30:45
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อ ...
2020-10-08 08:27:19
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ...
2020-10-08 08:17:58
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อ ...
2019-10-03 11:59:11
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2562
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2562 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 ...
2019-07-05 10:51:24
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์การศึกษาจัง ...
2019-10-03 12:02:36