Result : กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566.ในช่วงเช้าของวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 รองศาสต ...
2024-04-23 10:45:20
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อา ...
2022-08-03 14:18:37
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อา ...
2022-02-24 10:22:14
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลั ...
2022-01-31 10:30:45