หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-12-06 16:27:46


         ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕