หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-12-06 16:18:58

         

          ช่วงบ่ายของวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร ๔๓ ชั้น ๔