หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมติดตามและตรวจสอบฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (รอบบ่าย)
ประชุมติดตามและตรวจสอบฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (รอบบ่าย)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-12-01 13:57:53ประชุมติดตามและตรวจสอบฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (รอบบ่าย)
.
ช่วงบ่ายของวันนี้ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เริ่มการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม(ช่วงบ่าย) โดยมีกลุ่มคณบดี กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน และ กลุ่มผู้บริหาร ซึ่งตอบข้อซักถามให้กับคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อรวมข้อมูลและเสนอต่อผู้บริหารต่อไป ณ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ ห้องประชุมช่อแก้ว
.
https://uc.ssru.ac.th/home , https://ssru.ac.th/home
.
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาราชภัฏอันดับ๑