หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
ประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-12-01 16:05:03


ประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
.
//ช่วงบ่ายของวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕
.
//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๖.๐๐ น.

https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
.
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ๑