หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-02-14 11:36:58


         ช่วงบ่ายของวันนี้ (๓๐ มกราคม ๒๕๖๒)นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕