หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-03 09:01:47


         เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภา อาคาร ๓๑ ชั้น ๕