หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > พิธีรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
พิธีรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-04-30 16:44:15

         เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยได้จัดพิธีรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีนายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี โดยวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ คือ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์(ปีใหม่ไทย) จัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร จากผู้หลักผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีชาวสวนสุนันทาทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทุกท่านได้เข้าร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่น และฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ได้ให้ความอนุเคราะห์เสื้อลายดอกแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน