หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ฝ่ายกิจการสภาฯ ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดที่ ๑.๗.๑
ฝ่ายกิจการสภาฯ ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดที่ ๑.๗.๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-02-14 11:19:47


         ในช่วงบ่ายของวันนี้ (๒๕ มกราคม ๒๕๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑.๗.๑ ให้แต่ละหน่วยงานได้รับทราบตามแนวปฏิบัติ ซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕