หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > นายกสภาฯ เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)
นายกสภาฯ เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-20 14:02:23

 

         ในวันนี้ (20 กันยายน 2561 เวลา 11.00น.) นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) ทีมผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มาให้การต้อนรับ