หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ตัวแทนทั้ง 4 สภา แสดงวิสัยทัศในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในปี 2562
ตัวแทนทั้ง 4 สภา แสดงวิสัยทัศในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-10-19 17:45:10


         ในเสวานาสี่สภา ครั้งที่ 12 เวลา 10.15 - 10.30 น. ตัวแทนทั้ง 4 สภา ได้ขึ้นแสดงวิสัยทัศในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในปี 2562 โดยมี 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์   เลขานุการสภาวิชาการ 2.คุณสมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ และ 4.พลเอกสิทธิ์ สิทธิมงคล นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาฯ ทั้ง 4 ท่านได้ร่วมรับฟังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งตอบประเด็นซักถามจากผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุร