หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-18 14:48:46


         //ช่วงบ่ายของวันนี้ ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบรรณาศรม ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๒ ชั้น ๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.