หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-06-18 14:37:57


         ในช่วงเช้าของวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ดร.กมล รอดคล้าย ประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบรรณาศรม สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ อาคาร ๓๒ โดยพิจารณาการกำหนดแนวทางการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และกำหนดปฏิทินการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมฯ