หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-01-18 14:21:57

//ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในวันนี้ (๑๖ มกราคม ๒๕๖๑) นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์ ประธานประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการได้เรียนเชิญ ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา ในแต่ละคณะและวิทยาลัยฯ มาร่วมแสดงความเห็น เพื่อนำมาเป็นข้อสังเกตและเป็นแนวทางการนำไปปรับใช้กับมหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต//

  Meeting , ssru