หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-02-14 11:13:09

         //ช่วงบ่ายของวันนี้(๑๘ มกราคม ๒๕๖๒) ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบรรณาศรม ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๒ ชั้น ๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.