หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-17 17:24:23


         วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕