หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๙-๒๕๖๑
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๙-๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-13 19:43:46


         ช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาตราจารย์ วีระ โชติธรรมาภรณ์ เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

         และก่อนเสร็จการประชุม สภคณาจารย์และราชการ ชุดที่ ๖ ได้มอบของที่ระลึก แก่ อ.ดร.วีระ วีระโสภณ เนื่องด้วยพ้นจากตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์ฯ โดยได้ถูกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์