หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-13 08:47:10


//เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐น. นายสมชาย อัศวเศรณี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภา อาคาร ๓๑ ชั้น ๕