หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-12 17:59:00


*//ในช่วงเช้าของวันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑//
.
**//รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕

***เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๑ ประเด็น คือ

- ท่านอธิการบดี ขอเชิญชวนคณะกรรมการสภาวิชาการเข้าร่วมประชุมเสวนาสี่สภา ครั้งที่ ๑๒ ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

****//เสร็จสิ้นการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.