หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-12-12 18:36:20


         วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕