หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-10-11 20:14:10


         ช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

         โดยในวันนี้ คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ภาวิณี โสระเวช ที่ได้รับแต่งตั้งระดับชำนาญการ โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา