หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-04-07 18:45:50


          ช่วงบ่ายของวันนี้ นายสมชาย อัศวเศรณี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕