หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-04-07 18:43:08


          ช่วงเช้าของวันนี้ (พุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ พร้อมด้วยการประชุมระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕