หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-04-07 18:38:27


        ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕