หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-04-05 13:47:33


ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567

.

เมื่อช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร 31 ชั้น 5 และระบบออนไลน์ (Google Meet)

.

//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา 15.00 น.

https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #มรภ.สวนสุนันทาอันดับ1 #ssru