หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-02-03 18:23:18


         ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕