หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-07-06 10:09:20

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566
.
ช่วงบ่ายของวันที่ 29 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 พร้อมกับประชุมออนไลน์ (Google Meet)
.
//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา 16.00 น.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ1 #ssru