หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-04-25 11:12:57ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567
.
ช่วงบ่ายของวันที่ 24 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 พร้อมกับประชุมออนไลน์ (Google Meet)
.
//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา 16.30 น.