หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภาฯ ครั้งที่ 5/2567
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภาฯ ครั้งที่ 5/2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-05-21 10:26:09


ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภาฯ ครั้งที่ 5/2567
.
ช่วงบ่ายของวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมบรรณาศรม ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย อาคาร 32 ชั้น 4 เวลา 13.00 น.
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ1 #ssru