หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > สวนสุนันทา!!! ตบเท้าเข้ารับสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม
สวนสุนันทา!!! ตบเท้าเข้ารับสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-01-20 14:19:14

สวนสุนันทา!!! ตบเท้าเข้ารับสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มในหัวข้อ "ทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์" นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย รองอธิการบดี คณบดี อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในแต่ละคณะ มาแชร์ปัญหา อุปสรรค์ในการขับเคลื่อน/ดำเนินการ และแนงทางการพัฒนาในอนาคต