หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภาฯ ครั้งที่ 4/2567
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภาฯ ครั้งที่ 4/2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-04-23 10:57:35


ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภาฯ ครั้งที่ 4/2567
.
ช่วงบ่ายของวันที่ 18 เมษายน 2567 ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมบรรณาศรม ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย อาคาร 32 ชั้น 4 เวลา 13.30 น.
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ1 #ssru