หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 5/2567
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 5/2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-05-21 10:15:21
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 5/2567
.
ในช่วงเช้าของวันที่ (16 พฤษภาคม 2567) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร 31 ชั้น 5
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ1 #ssru