หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2567
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-05-21 10:10:01
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2567
.
ช่วงเช้าของวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2567 พร้อมด้วยการประชุมระบบออนไลน์ (Google Meet)
.
เสร็จสิ้นการประชุม 12.00 น.
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ1 #ssru