หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6/2567
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6/2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-18 16:22:54


การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6/2567

.

ในช่วงเช้าของวันที่ (13 มิถุนายน 2567) สภาคณาจารย์และข้าราชการได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการและแนะแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ที่ช่วยขับเคลื่อนการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์ ดร.สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6/2567 ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร 31 ชั้น 5 

.

https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ1 #ssru