หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศ > ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-01-15 09:59:45

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560 ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5