หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-03-28 15:56:55
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567
.
ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร 31 ชั้น 5 และระบบออนไลน์ (Google Meet)
.
//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา 10.30 น.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #มรภ.สวนสุนันทาอันดับ1 #ssru