หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 สัญจร ครั้งที่ 4/2567
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 สัญจร ครั้งที่ 4/2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-04-23 10:44:22การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 4/2567
.
ในช่วงบ่ายของวันที่ (10 เมษายน 2567) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 เป็นการประชุมในรูปแบบไร้กระดาษ (Paperless) เพื่อลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง และช่วยประหยัดงบประมาณตามมาตราการมหาวิทยาลัย
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ1 #ssru