หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2567
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-04-23 10:39:48


ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2567

 . 

ช่วงเช้าของวันที่ 10 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2567 พร้อมด้วยการประชุมระบบออนไลน์ (Google Meet)

 . 

เสร็จสิ้นการประชุม 11.00 น. . 

https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ1 #ssru