ผลการค้นหา : uc

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567.ช่วงบ่ายของวันที่ 24 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิ ...
2024-04-25 11:12:57
ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1-2567
ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ  ครั้งที่ 1-2567.วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์ เป ...
2024-04-23 11:00:32
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภาฯ ครั้งที่ 4/2567
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภาฯ ครั้งที่ 4/2567.ช่วงบ่ายของวันที่ 18 เมษายน 2567 ดร.เอนก เพิ ...
2024-04-23 10:57:35
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2567
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2567 . ช่วงเช้าของวันที่ 10 มีนาคม 2567 รองศาสตราจาร ...
2024-04-23 10:39:48
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567.เมื่อช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 รองศา ...
2024-04-05 13:47:33
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567.ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 รองศาสตรา ...
2024-03-28 15:56:55
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566.ในช่วงเช้าของวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 รองศาสต ...
2023-12-12 13:53:22
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566.//ช่วงบ่ายของวันที่ 16 ตุลาคม 256 ...
2023-10-16 17:47:15
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2566
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2566.ช่วงเช้าของวันนี้ (11 ตุลาคม 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุต ...
2023-10-11 15:14:29
ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 4-2566
ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ  ครั้งที่ 4-2566.//วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ ...
2023-08-03 17:13:57