ผลการค้นหา : uc

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
         ช่วงบ่ายของวันนี้ (๓๐ มกราคม ๒๕๖๒)นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยา ...
2019-02-14 11:36:58
ฝ่ายกิจการสภาฯ ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดที่ ๑.๗.๑
         ในช่วงบ่ายของวันนี้ (๒๕ มกราคม ๒๕๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพ ...
2019-02-14 11:19:47
ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
         วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธ ...
2019-01-17 17:24:23
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
         เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย เป ...
2019-01-03 09:01:47
ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
         วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการ ...
2018-12-12 18:36:20