ผลการค้นหา : uc

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
         ช่วงบ่ายของวันนี้ (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒) นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิท ...
2019-08-06 11:09:01
ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
         ช่วงเช้าของวันนี้ (พุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒) รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเด ...
2019-06-20 21:45:26
ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
ช่วงเช้าของวันนี้ (พุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒) รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภ ...
2019-05-21 11:43:42
เก็บตกเทศกาลสงกรานต์ มรภ.สวนสุนันทา ประจำปี๒๕๖๒
         ช่วงเช้าของวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจ ...
2019-04-10 21:59:02