ผลการค้นหา : Meeting

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566.ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 รองศาสตรา ...
2023-05-10 17:56:16
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2565.ช่วงเช้าของวันนี้ (12 กรกฎาคม 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุต ...
2022-08-15 16:22:04
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565.*ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 รองศาสต ...
2022-08-15 16:18:59
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565.ช่วงบ่ายของวันนี้ (29 มิถุนายน 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เก ...
2022-08-09 10:34:25
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 2-2565
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 2-2565.//ช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน ...
2022-08-09 10:31:18
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565.//ช่วงเช้าของวันที่ 16 มิถุนายน 25 ...
2022-08-09 10:23:22
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 6/2565
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 6/2565.ในช่วงบ่ายของวันนี้ 16 มิถุนายน 2565 ผู้ช่ ...
2022-08-09 10:27:39
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2565.ช่วงเช้าของวันนี้ ( 15 มิถุนายน 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ช ...
2022-08-09 10:20:50
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565.ช่วงบ่ายของวันนี้ (25 พฤษภาคม 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิ ...
2022-08-03 14:14:30
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 1-2565
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 1-2565.//ช่วงเช้าของวันที่อังคารที่ 17 พฤษภา ...
2022-08-03 14:11:14