ผลการค้นหา : Meeting

นายกสภาฯ เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
          ในวันนี้ (21 กันยายน 2561 เวลา 10.00น.) นายกร ทัพพะรังสี นายกสภาม ...
2018-09-21 16:51:44
นายกสภาฯ เข้าตรวจเยี่ยมคณะวิทยาการจัดการ
         ในวันนี้ (21 กันยายน 2561 เวลา 11.30น.) นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามห ...
2018-09-21 17:10:25
นายกสภาฯ เข้าตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
         ในวันนี้ (21 กันยายน 2561 เวลา 14.00น.) นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามห ...
2018-09-21 18:56:08